PWD Bharti 2023 : PWD invites applications for various posts. Applicants can start to apply if eligible. The details for the eligibility same have been given below. Our majhi naukri team has a regular follow-up with new recruitments under various states.

PWD Bharti 2023

सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांनी विविध पदांसाठी रिक्त जागांसाठी अधिकृत जाहिरात दिली आहे. नोकरीच्या शोधात असलेले उमेदवार या उत्तम संधीचा उपयोग करू शकतात. इच्छुक आणि पात्र उमेदवार या भरतीसाठी अर्ज करू शकतात.

अर्ज करण्यापूर्वी, उमेदवारांनी जाहिरात काळजीपूर्वक वाचावी आणि त्यांनी सर्व पात्रता निकषांची पूर्तता केली असल्याची खात्री करावी. पात्रता निकष, अर्ज प्रक्रिया, वेतनश्रेणी आणि इतर सर्व माहिती खालील विभागांमध्ये  दिली आहे.

संस्थेचे नाव (Institute Name)

सार्वजनिक बांधकाम विभाग

नोकरीचे ठिकाण (Place)

महाराष्ट्र

रिक्त पदांची माहिती (Vacancy)

कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) – ५३२ जागा
कनिष्ठ अभियंता (विद्युत) – ५५ जागा
कनिष्ठ वास्तूशास्त्रज्ञ – ५ जागा
स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक – १३७८ जागा
लघुलेखक उच्चश्रेणी – ८ जागा
लघुलेखक निम्नश्रेणी – २ जागा
उद्यान पर्यवेक्षक – १२ जागा
सहाय्यक कनिष्ठ वास्तूशास्त्रज्ञ – ९ जागा
स्वच्छता निरीक्षक – १ जागा
वरिष्ठ लिपिक – २७ जागा
प्रयोगशाळा सहाय्यक – ५ जागा
वाहनचालक – २ जागा
स्वच्छक – ३२ जागा
शिपाई – ४१ जागा

पात्रता (Qualification)

कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) – शासनाने मान्यता दिलेली तीन वर्ष कालावधीची स्थापत्य अभियांत्रिकी मधील पदविका किंवा तिच्याशी समतुल्य म्हणून मान्यता मिळालेली सिव्हील अँन्ड रुरल इंजिनिअरिंग, सिव्हील इंजिनिअरिंग अँड रुरल रिकन्स्ट्रक्शन, ट्रान्स्पोर्टशन इंजिनिअरिंग, कंन्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, सिव्हील अँड एनवायरमेंटल इंजिनिअरिंग अशी अर्हता धारण केलेली असावी.
कनिष्ठ अभियंता (विद्युत) – विद्युत अभियांत्रिकीमधील तीन वर्षाची पदविका धारण केलेली असेल किंवा शासनाने जाहिर केलेली त्याच्याशी समतुल्य असलेली इलेक्ट्रिकल पॉवर सिस्टम आणि इलेक्ट्रिकल आणि इलेक्ट्रॉनिक (पॉवर सिस्टम) अशी अर्हता धारण केलेली असावी.
कनिष्ठ वास्तूशास्त्रज्ञ – मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची वास्तुशास्त्राची पदवी धारण केलेली असावी.
कॉन्सिल ऑफ आर्किटेक्चर, नवी दिल्ली यांचे नोंदणीकृत सदस्य असावे.
स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक – शासनाकडून किंवा शासन मान्यताप्राप्त संस्थेकडून घेण्यात येणारी किमान स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यकाची एक वर्ष मुदतीची पाठ्यक्रम परीक्षा उत्तीर्ण, किंवा शासनाने वेळोवेळी समतुल्य म्हणून मान्यता मिळालेली आर्किटेक्चरल ड्रॉफ्टसमन (वास्तुशास्त्रीय आरेखक) पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किंवा कन्स्ट्रक्शन सुपरवायझर (बांधकाम पर्यवेक्षक) पाठ्यक्रम उत्तीर्ण अशी अर्हता धारण केलेली असावी.स्थापत्य अभियांत्रिकीमधील पदविकाधारक/पदवीधारक / पदव्युत्तर अशी उच्च शैक्षणिक अर्हता प्राप्त असलेले उमेदवार पात्र ठरतात.
लघुलेखक उच्चश्रेणी – दहावी परीक्षा उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे. उमेदवाराने लघुलेखनाचा वेग किमान 120 शब्द प्रति मिनिट अशी अर्हता असल्याबाबतचे शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र धारण करणे आवश्यक आहे. उमेदवाराने इंग्रजी टंकलेखनाचा वेग किमान 40 शब्द प्रति मिनिट किंवा मराठी टंकलेखनाचा वेग किमान 30 शब्द प्रति मिनिट या अर्हतेचे शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र धारण करणे आवश्यक आहे.
लघुलेखक निम्नश्रेणी – दहावी परीक्षा उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे. उमेदवाराने लघुलेखनाचा वेग किमान 120 शब्द प्रति मिनिट अशी अर्हता असल्याबाबतचे शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र धारण करणे आवश्यक आहे.
उमेदवाराने इंग्रजी टंकलेखनाचा वेग किमान 40 शब्द प्रति मिनिट किंवा मराठी टंकलेखनाचा वेग किमान 30 शब्द प्रति मिनिट या अर्हतेचे शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र धारण करणे आवश्यक आहे.
उद्यान पर्यवेक्षक – कृषी किंवा उद्यानविद्या यातील पदवी धारण केलेली असावी आणि निवासी जागे भोवतीची उद्याने किंवा इतर कोणतीही सार्वजनिक किंवा खाजगी उद्याने किंवा रोपवाटीका (नर्सरी) यांची किंवा या तिन्हींची निगा राखण्याच्या व विकास कामाचा तसेच सार्वजनिक उद्यानात व रस्त्याच्या कडेने झाडे लावणे या कामाचा किंवा बागकामाशी संबंधित अन्य कोणताही किमान 2 वर्ष कालावधीचा प्रत्यक्ष अनुभव धारण केलेला असावा. या अनुभवाचे प्रमाणपत्र संबंधित मालक, जनरल मॅनेजर, विभाग प्रमुख किंवा नियुक्ती प्राधिकारी यांनी प्रमाणित केलेले असावे.
सहाय्यक कनिष्ठ वास्तूशास्त्रज्ञ – शासन मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची वास्तुशास्त्राची पदवी धारण केलेली असावी.
स्वच्छता निरीक्षक – (महाराष्ट्र माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ कायदा 1965 (एमएएच एक्सएलआय ऑफ 1965) अंतर्गत विभागीय मंडळाने विहित केलेली माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण असावा आणि शासनाने त्या परिक्षेची समकक्ष ठरविलेली दुसरी कोणतीही परीक्षा उत्तीर्ण असावा).
संचालक, सार्वजनिक आरोग्य यांची मान्यताप्राप्त किंवा शासनाने तिच्याशी समकक्ष ठरविलेली स्वच्छता निरीक्षक प्रमाणपत्राची परीक्षा उत्तीर्ण असावा.जे उमेदवार स्वच्छता अभियांत्रिकी पदवीका धारण करीत आहेत, अशा उमेदवारांना पसंतीक्रम देण्याचा विचार करण्यात येईल..
वरिष्ठ लिपिक – मान्यताप्राप्त विद्यापीठाचा कोणत्याही शाखेचा पदवीधर असावा.
प्रयोगशाळा सहाय्यक – विज्ञान शाखेतील पदवीधर (रसायनशास्त्र हा प्रमुख विषय घेऊन) किंवा कृषी शाखेतील पदवी धारण केलेली असावी.
वाहनचालक – दहावी परीक्षा उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे. मोटार वाहन अधिनियम, 1988 (1988 चा 59 मधील तरतूदीनुसार सक्षम अनुज्ञप्ती प्राधिकारी यांनी दिलेला हलके मोटार वाहन किंवा मध्यम प्रवासी वाहन किंवा जड प्रवासी वाहन चालविण्याचा परवाना धारण केलेला असावा.
शासकीय, निमशासकीय किंवा खाजगी संस्थेमध्ये हलके मोटार वाहन किंवा मध्यम प्रवासी वाहन किंवा जड प्रवासी वाहन चालविण्याचा 3 वर्षाहून कमी नाही इतक्या कालावधीचा अनुभव धारण केलेला असावा.
स्वच्छक – शासनाने किंवा इतर समतुल्य व सक्षम प्राधिकान्याने मान्यता दिलेल्या इयत्ता सातवीमधून बढती दिलेली असावी.
शिपाई – दहावी परीक्षा उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे.

वयोमर्यादा (Age Limit)

३८ वर्षे, मागासवर्गीयांसाठी ४३ वर्षे

निवड प्रक्रिया (Selection Procedure)

परीक्षा व मुलाखत

पगार (Salary)

सरकारी नियमानुसार

अर्ज फी (Form Fee)

अर्ज फी – खुला – १०००/- रु, राखीव – ९००/- रु

Last Date to Apply (शेवटची तारीख)

६ नोव्हेंबर २०२३

Procedure to Fill Form (अर्ज कसा करावा)

अर्ज हा ऑनलाईन पद्धतीने करायचा आहे.
अधिक माहिती व अर्जासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा.
अर्ज करण्यापूर्वी उमेदवारांनी संपूर्ण जाहिरात वाचावी.

Important Links (महत्त्वाची लिंक)
अधिकृत वेबसाईट ->येथे क्लिक करा.
अधिकृत जाहिरात ->येथे क्लिक करा.
अर्ज कऱण्यासाठी लिंक ->येथे क्लिक करा.

इतर महत्त्वाची भरती

Join Our WhatsApp Group and Telegram Channel


इतर महत्त्वाची भरती


शिक्षणानुसार भरती

7th 8th 10th 12th ANM BA BBA BCA BCOM BCS BE BED BLIB BPED BPHARM BSC BTECH BVSC CA CAIIB CS Diploma DMLT DNB DPHARM GDCA GNM ICWA ITI JAIIB LLB LLM MA MBA MBBS MCA MCOM MD ME MLib MS MSC MSW MTECH PhD


Important